พิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ “ทิศทางการพัฒนาสุขภาพช่องปากประชาชน” โดย นพ.สุเทพ เพชรมาก

📌 วันที่ 2 มีนาคม 2566 : พิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ “ทิศทางการพัฒนาสุขภาพช่องปากประชาชน” โดย นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 6 พร้อมด้วย นพ.อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี หลังจากบรรยายเสร็จ ได้มอบโล่พร้อมเกียรติบัตร แก่ผู้ที่ได้รางวัลทันตาภิบาลดีเด่น ประจำปี 2565 จำนาน 4 ราย ได้แก่
1. นายอนุศักดิ์ เพชรัตน์ (สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านไตรตรึงษ์ จ.กำแพงเพชร)
2. นายภาณุรักษ์ แก้วน้อย (รพ.สต.หนองสะเดา จ.สุพรรณบุรี)
3. นายภัทรพล ไพศาลวัชรเมธี (รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร)
4. นายณัฐวัตร ปัญญาใส (รพ.สต.ปากคาน จ.เลย)
       และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่นำเสนอผลงานวิจัย Oral&Poster presentation จำนวน 13 ราย พร้อมทั้งเดินชมผลงานวิจัย Poster และบูธผู้แทนจากบริษัททันตกรรม (มิด-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป, เอส.ดี.ทันตเวช (1998), ชูมิตร 1967, ไอ สมาย, ไทย เด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล, คณะกรรมการประสานงานทันตสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน)
 
      หลังจากประธานพร้อมคณะเดินทางกลับ ต่อมาเข้าสู่การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทันตาภิบาลกับการกระจายอำนาจ จาก กสธ.สู่ อบจ.”
โดย รศ.ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา อาจารย์วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ. และอนุกรรมาธิการการบริหารราชการรูปแบบพิเศษและการกระจายอำนาจ
และ การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ช่องทางและโอกาสการทำงานของทันตาภิบาลในช่วงเปลี่ยนผ่าน” โดย ทพญ.สุณี วงศ์คงคาเทพ ประธานคณะทำงานจัดบริการทันตสาธารณสุข และ ทพ.จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ กบ.รส.
 
🌙⭐️ ช่วงเย็น : มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ (ธีมงานปีนี้ “อุ่นไอแห่งรัก”) ปีนี้มีผู้เกษียณทั้งสิ้น 40 คน แต่เนื่องจากมีหลายท่านติดภาระกิจไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานได้ ปีนี้เลยมีผู้มาร่วมงาน แค่ 9 คน ได้แก่
1. คุณรุ่งเพ็ชร บุญทศ ปฏิบัติงาน วสส.ชลบุรี (ภาควิชาทันตสาธารณสุข)
2. คุณเยาวลักษณ์ บัวจันทร์ ปฏิบัติงาน รพ.สต.ศิลา จ.ขอนแก่น
3. คุณชวันรัตน์ วิระคำ ปฏิบัติงาน สสจ.ตาก
4. คุณพิเชษฐ์ ศรีคีรีสวรรค ปฏิบัติงาน รพ.แม่สอด จ.ตาก
5. คุณอนงค์ หล้านามวงศ์ ปฏิบัติงาน รพ.สต.ท่าสาย จ.เชียงราย
6. คุณพวงรัตน์ อิ่มใจ ปฏิบัติงาน รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก
7. คุณเอื้อมเดือน ศิรมหามงคล ปฏิบัติงาน สสจ.นครปฐม
8. คุณบัวเรียน โพธิแสง ปฏิบัติงาน สสจ.สระบุรี
9. คุณอนงค์ ปัญญาผล ปฏิบัติงาน รพ.หนองแซง จ.สระบุรี
        ภายในงานมีการกล่าวมุทิตาจิต และมอบของที่ระลึกให้สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ >> หลังจากช่วงพิธีการเสร็จทุกท่านต่างร่วมร้องเพลงและพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
📌  วันที่ 3 มีนาคม 2566 : วันสุดท้ายของการประชุม บรรยายพิเศษ “ก้าวสู่บ้านใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด” โดย คุณพึงพิศ โตอ่อน รพ.สต.บ้านเป็ด จ.ขอนแก่น
 
           และสุดท้ายก่อนปิดการประชุมวิชาการทางสมาคมทันตาภิบาลได้ชี้แจง Website ใหม่ของสมาคมฯ คือ  https://www.tantathai.org/ โดยแอดมินของสมาคม นางสาวปรารถนา จุลละภมร และสุดท้าย ท่านนายก นางสมจิตร ทัพสอาด นายกสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศ ซึ่งจะครบวาระในเดือน กรกฏาคม 2566 นี้ ได้ชี้แจงความเป็นมากองทุน 10 บาท และกล่าวปิดการประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
 
❤️ ต่อจากนี้จะมีน้องๆทีมใหม่มาทำแทนเรา ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทีมใหม่ดูแลทันตาภิบาล รักษาเชิดชูเกียรติ ศักดิ์ศรีสมาคมทันตาภิบาลสืบไป
 

🎉 ขอแสดงความยินดีกับ คุณสมบูรณ์ ศิลากุล (มีน) กับตำแหน่ง นายกสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทยคนต่อไปด้วยนะคะ