การ์ดอวยพรปีใหม่ จาก นายกสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย

การ์ดอวยพรปีใหม่ จาก นายกสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย “ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแด่ความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ”

สมจิตร ทัพสะอาด (นายกสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย)