top of page

เอกสารประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๑๒ ของสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย

เอกสารประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๑๒ ของสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย


1. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับโรคฟันผุในเด็ก

1.ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับโรคฟันผุในเด็ก
.pdf
Download PDF • 4.83MB

2. Covid – 19 มาไม่สะดุด เราไม่หยุดฝึก ( ผู้ปกครอง ) แปรงฟันในคลินิกเด็กดี โรงพยาบาลพรหมพิราม ปี 2564-2565


Covid – 19 มาไม่สะดุด เราไม่หยุดฝึก ( ผู้ปกครอง ) แปรงฟันในคลินิกเด็กดี โรงพยาบ
.pdf
Download PDF • 3.03MB

3. การศึกษาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในชุมชน


3.การศึกษาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในชุมชน
.pdf
Download PDF • 1.61MB

4. การประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมการลดการบริโภคหวาน ลำปาง


4.การประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมการลดการบริโภคหวาน ลำปาง
.pdf
Download PDF • 28.95MB

5. R2R ยาสีฟันรากขยัน


5.R2R ยาสีฟันรากขยัน
.pdf
Download PDF • 3.86MB

6. ก้าวสู่บ้านใหม่ อบจ.ขอนแก่น


6.ก้าวสู่บ้านใหม่ อบจ.ขอนแก่น
.pdf
Download PDF • 11.70MB

7. โครงการทันตบุคลากรช่วยเลิกบุหรี่


7.โครงการทันตบุคลากรช่วยเลิกบุหรี่
.pdf
Download PDF • 1.39MB

และสุดท้ายนี้ และขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุม ทำ" แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจการจัดประชุมวิชาการ งสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๑๒" ขอบคุณมากครับ แล้วเจอกันใหม่ งานหน้า ครั้งที่ ๑๓


ดู 22 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


bottom of page