top of page

"เราทำดีเพื่อพ่อ" พี่น้องชาวทันตาภิบาล บริจาคเงินให้แก่น้องๆ ในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช

22 ธันวาคม 2559

สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย นำเงินรายได้จากการประกวดขวัญใจทันตาภิบาล ปี 2559 ซื้อสิ่งของบริจาคให้แก่น้องๆ ในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช


ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

תגובות


bottom of page