top of page

สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ให้กำลังใจครอบครัวนายธีรวัฒน์ สงพันธ์

สวัสดีค่ะ วันนี้มีข่าวมาแจ้งค่ะ... เมือวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ขอแจ้งปิดยอดเงินสบทบช่วยเหลือน้องแม็ค นายธีรวัฒน์ สงพันธ์ ประธานรุ่นทันตาภิบาล 15 วสส.พิษณุโลก แล้วนะคะ

1. ยอดเงินจากพี่น้องในนามจังหวัดส่งสบทบ รวม 56 จังหวัด รวม 226,513 บาท 2. ยอดสบทบจากนามส่วนตัวทั้งที่เปลี่ยนสายงาน เกษียณราชการ และอื่นๆ จำนวน 18,770 บาท 3. รวมยอดเงินที่จะโอนเข้าบัญชีแม่น้องแม็ค จำนวน 245,283 บาท ขอให้พี่น้องเรา ทันตาภิบาล ทั้งประเทศร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกัน หากผู้ที่ประสงค์ จะสมทบเพิ่มเติม สามารถสมทบกับคุณแม่ของน้องแม็คโดยตรงได้เลยค่ะ



เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ทีมทันตบุคลากร อำเภอน้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ เป็นตัวแทนสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย พี่น้องเรา นำน้ำใจไปส่งให้น้องแม็คและครอบครัว ขอบคุณสะพานบุญ และขอให้ร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ





ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page