top of page

สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย แจ้งยอดการระดมทุนร่วมทำบุญ ให้กับน.ส.กาญจนา พัชรวาสนันท์ นวก.สาธารณสุข

31 พฤษภาคม 2562

สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ขอแจ้งยอดการระดมทุนร่วมทำบุญ ให้กับ นางสาวกาญจนา พัชรวาสนันท์ (น้องเอ๋) นวก.สาธารณสุข ศูนย์ทันตสาธารณสุขภาพชุมชนวัดบูรพ์ จ.นครราชสีมา ที่เสียชีวิตจากการเจ็บป่วย ยอดร่วมทำบุญทั้งสิ้น 22,680 บาท โอนมอบให้พี่สาวน้องเอ๋เรียบร้อยแล้ว

ขอให้น้องๆ ทันตาภิบาล ร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Kommentare


bottom of page