top of page

สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย มอบเงินเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลนครนายก

30 พฤศจิกายน 2560

สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย นำโดย นางชลิดา นครินทร์ นายกสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย และคณะ ได้เป็นตัวแทน มอบเงินที่ได้จากกิจกรรมประกวดขวัญใจทันตาภิบาล ปี 2560 ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลนครนายก อ.เมือง จ.นครนายก เป็นจำนวนเงิน 20,106 บาท (สองหมื่นหนึ่งร้อยหกบาทถ้วน) โดยรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายแพทย์พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ เป็นผู้รับมอบเงินในครั้งนี้

ขออนุโมทนาบุญ มายังพี่น้อง #ทันตาภิบาล ทุกท่านที่ร่วมบุญด้วยกันค่ะ #สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย #สสจนครนายก
ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Σχόλια


bottom of page