top of page

สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล "ทันตาภิบาลดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕"

สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล "ทันตาภิบาลดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕" ประกาศผลวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับรางวัล มา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทันตาภิบาล เพื่อสุขภาพคนไทยสุขภาพดี


ดู 10 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page