top of page

สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทยขอขอบคุณ พี่น้องทันตาภิบาลจากทุกภาค

24 กรกฏาคม 2560

สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณ พี่น้องทันตาภิบาลจากทุกภาค ที่ร่วมกันแสดงบนเวที ณ โรงแรมมารวย กทม. แม้เวลาฝึกซ้อมจะมีน้อย แต่ทุกคนก็เต็มที่ และทำได้ดี ถิ่นเรางามนาม #ทันตาภิบาล #สามัคคีคือพลัง

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page