top of page

ภาพกิจกรรมวันประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 10/2561 (ภาควิชาการ)

ภาพกิจกรรมวันประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องบุศราคัม โรงแรมวังคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ภาควิชาการ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page