top of page

ภาพกิจกรรมวันประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 10/2561 (ภาคงานเลี้ยง)

ภาพกิจกรรมวันประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมวังคำ จังหวัดเชียงราย

ภาคกลางคืน งานเลี้ยงพี่น้อง-ทันตา วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page