top of page

ภาพกิจกรรมประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11/2562

10-12 กรกฏาคม 2562

สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมการประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 "ยุทธศาสตร์การพัฒนาทันตาภิบาล เพื่อคนไทยสุขภาพดี" ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฏาคม 2562 ณ โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม

- นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธาน และมอบรางวัล "ทันตาภิบาลดีเด่น ปี 2562"

- โดย นางสมจิตร ทัพสอาด นายกสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับสมาชิกทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย

- ภายในงาน มี Oral Presentation และ Poster Presentation

- ภาคกลางคืน ในธีมงาน "สานสายใย ร้อยดวงใจ ทันตาภิบาล" มีการแสดงโปงลาง ศิลปะพื้นบ้านทางภาคอิสาน งดงามอย่างยิ่ง มีพิธีบายศรีสู่ขวัญแด่ชาวทันตาภิบาล

- ทั้งนี้ ทันตาภิบาล รุ่น 10 ชลบุรี มอบเงินบริจาค จำนวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) แก่ สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย


บรรยายพิเศษ โดย นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 8


"ทันตาภิบาลดีเด่น ปี 2562"

"สานสายใย ร้อยดวงใจ ทันตาภิบาล" มีการแสดงโปงลาง ศิลปะพื้นบ้านทางภาคอิสาน งดงามอย่างยิ่ง มีพิธีบายศรีสู่ขวัญแด่ชาวทันตาภิบาล

- ทั้งนี้ ทันตาภิบาล รุ่น 10 ชลบุรี มอบเงินบริจาค จำนวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) แก่ สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page