top of page

ภาพกิจกรรม ประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9/2560 (29 พฤศจิกายน 2560)

อัปเดตเมื่อ 6 พ.ย. 2566

29 พฤศจิกายน 2560

สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม“การประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9/2560 หัวข้อ ทันตาภิบาลยุคไทยแลนด์ 4.0 ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก

นายแพทย์ ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดงาน นางชลิดา นครินทร์ นายกสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับ

ภาคกลางวัน ภายในงานมีการมอบรางวัลทันตาภิบาลดีเด่น จำนวน 3 ท่าน การสัมมนาวิชาการ การสันธนาการวิชาการ โดย อาจารย์จตุพล ชมพูนุช

ภาคค่ำ มีงานเลี้ยงชาวทันตาภิบาล และงานเกษียณของทันตาภิบาลดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page