top of page

ภาพกิจกรรมประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 10/2561 (ภาคงานเลี้ยง2)

อัปเดตเมื่อ 5 พ.ย.

ภาพกิจกรรมวันประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมวังคำ จังหวัดเชียงราย

งานเลี้ยงพี่น้อง-ทันตา วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page