top of page

ประกาศสำคัญ! ประชุมวิชาการทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12ประชุมวิชาการทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลากรกับงานทันตสาธารณสุข ในยุคการเปลี่ยนผ่าน”


กำหนดจัดประชุมวันที่ 28 ก.พ. 2566 - 3 มี.ค.2566 ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จ.ชลบุรี

รายละเอียดเพิ่มตาม QR-Code ด้านล่าง

หมายเหตุ : หมดเขตลงทะเบียน วันที่ 15 ก.พ. 2566 นี้นะคะ

ดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page