top of page

นางสมจิตร ทัพสอาด นายกสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย นำทีมงานเข้าช่วยงานสวัสดิการงานศพ

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย โดย นางสมจิตร ทัพสอาด นายกสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย นำทีมงานเข้าช่วยงานสวัสดิการงานศพ ได้แก่ 1.มารดานายศุภชัย ภาคมาลี ทันตาภิบาล จ.สระบุรี สมาชิกเลขที่ 61-0-0991

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ วัดป่าช้าตาลอย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี จำนวนเงิน 1,500 บาท

2.มารดานางพิมพ์ลภัส วัดคำ ทันตาภิบาล จ.สระบุรี สมาชิกเลขที่ 53-0-0261 วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ณ วัดหนองผักบุ้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี จำนวนเงิน 1,500 บาท

ทางสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ


ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page