top of page

ธีมงาน ประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10/2561

สมาคมทันตาภิบาลฯ ขอแจ้งธีมงาน ในงานประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10/2561 ณ โรงแรมวังคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นอกจากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการแล้ว เรายังมีกิจกรรมสนุกๆ ด้วยนะคะ แล้วเจอกันที่เชียงรายค่ะ

(ธีมงาน : ม่วงทอ ม่วงซิ่น ถิ่นล้านนา)ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page