top of page

ทันตาภิบาลดีเด่นประจำปี 2560

อัปเดตเมื่อ 5 พ.ย. 2566

29 พฤศจิกายน 2560

สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับ #ทันตาภิบาลดีเด่นประจำปี 2560 ทั้ง 3 ท่านด้วยค่ะ โดยรับรางวัลกับ นายแพทย์ ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัยในงาน “ประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9/2560

วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2560 โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก
  1. นายเมฆินทร์ มีสด รพ.สต.หนองหลวง อ.บางกระบือ จ.กำแพงเพชร

  2. นางสาวลัดดา พิมภา รพ.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง

  3. นางพึงพิศ โตอ่อน ศูนย์แพทย์มิตรภาพ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น


  • นายเมฆินทร์ มีสด รพ.สต.หนองหลวง อ.บางกระบือ จ.กำแพงเพชร

  • นางสาวลัดดา พิมภา รพ.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง

  • นางพึงพิศ โตอ่อน ศูนย์แพทย์มิตรภาพ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page