top of page

ภาพกิจกรรมประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12/2566 ภาควิชาการ

อัปเดตเมื่อ 5 พ.ย. 2566

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะรอยัลครูส พัทยา ชลบุรี

ก่อนอื่นขอเริ่มในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 : เป็นการลงทะเบียน รับของที่ระลึก เป็นเสื้อแจ็คเก็ต สีขาวปักโลโก้ สมาคมไว้ที่หน้าอกด้านขวา และ check in เข้าที่พัก


วันที่ 1 มีนาคม 2566 :

กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมประชุม โดยพิธีกร คุณปานรดา เกษมวราสิริ ในส่วนของวันแรกเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมากทั้งงานวิจัยแบบ Oral & Poster Presentation ในการนำเสนอผลงานวิจัย Oral Presentation ทางสมาคมทันตาภิบาลได้เชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ 3 ท่าน ได้แก่ ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย

ทพญ.สุวรรณา สมถวิล ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ สสจ.สระบุรี และ

คุณผุสดี จันทร์บาง สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย


พิธีกร : คุณปานรดา เกษมวราสิริ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี

คุณผุสดี จันทร์บาง สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย (ซ้าย)
ทพญ.สุวรรณา สมถวิล ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ สสจ.สระบุรี (กลาง)
ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย (ขวา)

ซึ่งมีผู้นำเสนอผลงานวิชาการ แบบ Oral Presentation จำนวน 6 ท่าน ซึ่งทั้ง 6 เรื่องนี้ล้วนเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและทำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการทำงาน

ท้ายสุดก่อนเลิกประชุมในส่วนของวันแรก ได้มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ

"ทันตาภิบาลกับการช่วยงานต้านภัยยาสูบได้" โดยวิทยากร คุณสุวิภา อนันต์ธนสวัสดิ์


นายอนุศักดิ์ เพชรัตน์ สอน.เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี บ้านไตรตรึงษ์ จ.กำแพงเพชร
นางสาววิภาดา เพ็งจันทร์ รพ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

นางสาวสิริลักษณ์ สิทธิเครือ สสจ.ลำปาง จ.ลำปาง

นางสาวพิจิตรา สมฟั่น จาก สสอ.เมือง จ.ตาก

นางมธุรส ทับแย้ม สสจ.เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

การบรรยายหัวข้อ ทันตาภิบาลกับการช่วยงานต้านภัยยาสูบได้
วิทยากร : คุณสุวิภา อนันต์ธนสวัสดิ์


ดู 11 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page