top of page

ภาพกิจกรรมประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12/2566 ภาคบรรยายพิเศษ

อัปเดตเมื่อ 5 พ.ย. 2566

📌วันที่ 3 มีนาคม 2566 :

วันสุดท้ายของการประชุม บรรยายพิเศษหัวข้อ "ก้าวสู่บ้านใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด" โดย คุณพึงพิศ โตอ่อน รพ.สต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่นก่อนปิดการประชุมวิชาการทางสมาคมทันตาภิบาลได้ชี้แจง Website เวอร์ชั่นใหม่ของสมาคมฯ www.tantathai.org โดย นางสาวปรารถนา จุลละภมร ให้รายละเอียดเว็บไซต์


นางสาวปรารถนา จุลละภมร แอดมิเพจและเว็บไซต์


และสุดท้าย ท่านนายก นางสมจิตร ทัพสอาด นายกสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ซึ่งจะครบวาระในเดือน กรกฏาคม 2566 นี้ ได้ชี้แจงความเป็นมากองทุน 10 บาท และกล่าวปิดประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

นางสมจิตร ทัพสอาด นายกสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย


❤️ต่อจากนี้จะมีน้องๆทีมใหม่มาทำแทนเรา ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทีมใหม่ดูแลทันตาภิบาล รักษาเชิดชูเกียรติ ศักดิ์ศรีสมาคมทันตาภิบาลสืบไป

🎉ขอแสดงความยินดีกับ คุณสมบูรณ์ ศิลากุล (มีน) กับตำแหน่ง นายกสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทยคนต่อไป.
ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page