สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับ คุณ
หน้าแรก ติดต่อสอบถาม กระดานข่าว  
สมาคมทันตาภิบาล
ชื่อผู้ใช้งาน
สมาคมทันตาภิบาล
   รหัสผ่าน
สมาคมทันตาภิบาล
 จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน  
 
นัดเข้ารับการรักษา
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย กระดานข่าวสมาคม
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ลงทะเบียนประชุมวิชาการ
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ดาวน์โหลด
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย
 
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ประวัตินายกสมาคม
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย คณะกรรมการสมาคม
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ข้อบังคับของสมาคม
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ประวัติความเป็นมา
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย
 
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย รายละเอียดการสมัคร
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย สมัครสมาชิกสมาคม
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ค้นหารายชื่อสมาชิก
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย
 
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย วสส.ชลบุรี
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย วสส.ขอนแก่น
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย วสส.ยะลา
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย วสส.พิษณุโลก
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย วสส.สุพรรณบุรี
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย วสส.ตรัง
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย วสส.อุบลราชธานี
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย สำนักทันตสาธารณสุข
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย กรมอนามัย
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย คุ้มครองผู้บริโภค
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย
 
Friend link
ผู้เข้าชม  
ขณะนี้มีผู้ Online  คน

Friend link
 
หัวข้อ : ประกาศการคัดเลือกทันตาดีเด่น ประจำปี 2561 2 พ.ย. 2561 22:20:47
อ่าน 994  ครั้ง
รายละเอียด : ประกาศการคัดเลือกทันตาดีเด่น ประจำปี 2561

สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกทันตาดีเด่น ในการประชุมวิชาการสมาคมฯ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมวังคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีพิธีมอบโล่รางวัลในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือก มีจำนวน 3ท่าน ดังนี้

1. นายทินกร ถิ่นวรแสง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต. บ้านนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

2. นางสาวฐิติพร ศรีพันธ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.สองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

3. นางสาวประภัตรษร พรหมประสิทธิ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รพ.สต.ท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎ์ธานี

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านและโปรดแต่งกายสุภาพเพื่อรับโล่รางวัลอันทรงเกียรตินี้ด้วยค่ะ
 
ไฟล์แนบ : เอกสารแนบ         
โดย : puiiz
[ย้อนกลับ ]
 
 
หน้าแรก || กระดานข่าว || ติดต่อสอบถาม
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย อาคาร 4 ชัน 6 ตึกกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 เบอร์โทร 091-1982626 (ปรารถนา)