สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับ คุณ
หน้าแรก ติดต่อสอบถาม กระดานข่าว  
สมาคมทันตาภิบาล
ชื่อผู้ใช้งาน
สมาคมทันตาภิบาล
   รหัสผ่าน
สมาคมทันตาภิบาล
 จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน  
 
นัดเข้ารับการรักษา
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย กระดานข่าวสมาคม
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ลงทะเบียนประชุมวิชาการ
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ดาวน์โหลด
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย
 
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ประวัตินายกสมาคม
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย คณะกรรมการสมาคม
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ข้อบังคับของสมาคม
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ประวัติความเป็นมา
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย
 
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย รายละเอียดการสมัคร
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย สมัครสมาชิกสมาคม
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ค้นหารายชื่อสมาชิก
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย
 
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย วสส.ชลบุรี
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย วสส.ขอนแก่น
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย วสส.ยะลา
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย วสส.พิษณุโลก
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย วสส.สุพรรณบุรี
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย วสส.ตรัง
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย วสส.อุบลราชธานี
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย สำนักทันตสาธารณสุข
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย กรมอนามัย
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย คุ้มครองผู้บริโภค
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย
 
Friend link
ผู้เข้าชม  
ขณะนี้มีผู้ Online  คน

Friend link
 
หัวข้อ : ขอความร่วมมือคัดเลือกทันตาภิบาลดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ 21 ก.ค. 2560 13:57:09
อ่าน 1729  ครั้ง
รายละเอียด : สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย จะดำเนินการคัดเลือกทันตาภิบาลดีเด่นประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับทันตาภิบาลผู้ปฏิบัติงาน เผยแพร่ผลงานและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งจะมีพิธีมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตรในการประชุมวิชาการของสมาคมฯ ครั้งที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ขอดำเนินการการคัดเลือกทันตาภิบาลดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และโปรดส่งชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ให้สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 30 กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย จะได้พิจารณาคัดเลือกในระดับประเทศต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดและแบบฟอร์มต่างๆตามเอกสารแนบ
 
ไฟล์แนบ : หนังสือนำส่ง    คุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการคัดเลือกทันตาภิบาลดีเด่น    ใบเสนอชื่อ (เอกสารหมายเลข ๑)   แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล ผลงานดีเด่นฯ (เอกสารหมายเลข ๒)
โดย : เสน่ห์
[ย้อนกลับ ]
 
 
หน้าแรก || กระดานข่าว || ติดต่อสอบถาม
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย อาคาร 4 ชัน 6 ตึกกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 เบอร์โทร 091-1982626 (ปรารถนา)