กิจกรรมของสมาคม

กิจกรรมของสมาคม

ภาพงานประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ณ พัทยา ชลบุรี วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566

 งานประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบ …

ภาพงานประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ณ พัทยา ชลบุรี วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566 Read More »

ดาวน์โหลดภาพการประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลครั้งที่ 12

ภาพความประทับใจในการประชุมวิชา …

ดาวน์โหลดภาพการประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลครั้งที่ 12 Read More »

ขอเชิญร่วมคัดเลือก “ทันตาภิบาลดีเด่น ระดับประเทศ” ประจำปี ๒๕๖๕

ขอเชิญร่วมคัดเลือก “ทันต …

ขอเชิญร่วมคัดเลือก “ทันตาภิบาลดีเด่น ระดับประเทศ” ประจำปี ๒๕๖๕ Read More »