ดาวน์โหลดภาพการประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลครั้งที่ 12

ภาพความประทับใจในการประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาล ครั้งที่ 12

สามารถ ดาวน์โหลดได้ตาม Link ด้านล่าง

https://1drv.ms/f/s!AmmRQJvtbMPwgSt0icBWzeek4Hgy?e=TxEmMI