ประชุมวิชาการ สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๗

วันที่ ๒๔-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  มาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการ สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๘ ภายใต้งาน “พัฒนาวิชาการสู่การพัฒนาวิชาชีพ” ณ ห้องประชุม โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  

      โดยภายในงาน มีพิธีมอบเกียรติบัตรการประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาล สำหรับสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี่อีกด้วย