งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ วันที่ 2 มีนาคม 2566

วันที่ 2 มีนาคม 2566 งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ (ธีมงานปีนี้ “อุ่นไอแห่งรัก”) ปีนี้มีผู้เกษียณทั้งสิ้น 40 คน แต่เนื่องจากมีหลายท่านติดภาระกิจไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานได้ ปีนี้เลยมีผู้มาร่วมงาน แค่ 9 คน ได้แก่

1. คุณรุ่งเพ็ชร บุญทศ ปฏิบัติงาน วสส.ชลบุรี (ภาควิชาทันตสาธารณสุข)
2. คุณเยาวลักษณ์ บัวจันทร์ ปฏิบัติงาน รพ.สต.ศิลา จ.ขอนแก่น
3. คุณชวันรัตน์ วิระคำ ปฏิบัติงาน สสจ.ตาก
4. คุณพิเชษฐ์ ศรีคีรีสวรรค ปฏิบัติงาน รพ.แม่สอด จ.ตาก
5. คุณอนงค์ หล้านามวงศ์ ปฏิบัติงาน รพ.สต.ท่าสาย จ.เชียงราย
6. คุณพวงรัตน์ อิ่มใจ ปฏิบัติงาน รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก
7. คุณเอื้อมเดือน ศิรมหามงคล ปฏิบัติงาน สสจ.นครปฐม
8. คุณบัวเรียน โพธิแสง ปฏิบัติงาน สสจ.สระบุรี
9. คุณอนงค์ ปัญญาผล ปฏิบัติงาน รพ.หนองแซง จ.สระบุรี

ภายในงานมีการกล่าวมุทิตาจิต และมอบของที่ระลึกให้สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ >> หลังจากช่วงพิธีการเสร็จทุกท่านต่างร่วมร้องเพลงและพักผ่อนตามอัธยาศัย

 ดูรูปทั้งหมด “ที่นี่