รายละเอียดการสมัคร

การสมัครสมาชิกออนไลน์

1. เมื่อสมัครผ่านระบบแล้วระบบจะยังไม่แสดงเลขที่สมาชิก และยังไม่ถือว่าเป็นสมาชิก ทางสมาคมจะออกเลขที่สมาชิกและถือว่าได้เป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วก็ต่อเมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
2. การจ่ายเงินค่าสมัครสมาชิกให้จ่ายโอนเข้าบัญชี สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์ เลขบัญชี 142-0-13498-1 (ค่าสมาชิกตลอดชีพ 1,000 บาท) 
 

การสมัครสมาชิกออนไลน์

3. เมื่อโอนเงินค่าสมาชิกเรียบร้อยแล้ว โปรดแจ้งการโอนเงินผ่านทางเว็บไซต์โดย
  3.1 login เข้าระบบด้วย ชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน ของผู้สมัคร
  3.2 เข้าที่เมนู “Logout” เมนูย่อย “ชำระเงินค่าสมาชิก”
  3.3 กรอกรายละเอียดการโอนเงิน พร้อมอับโหลดไฟล์รูปภาพของสลิปการโอนเงิน เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ
4. มีปัญหาขัดข้องประการใดโปรดติดต่อ ฝ่ายทะเบียนสมาชิกชมรม คุณหิรัญญา 094-241-6569 ,คุณดวงฤดี 083-312-2108,คุณปรารถนา 091-198-2626