เมื่อโควิด-19 เป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวัง แล้วเราควรต้องทำตัวอย่างไร?

เมื่อโควิด-19 เป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวัง แล้วเราควรต้องทำตัวอย่างไร?
ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข