ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ร่วมทำ “แบบประเมินความพึงพอใจการจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12”

ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ร่วมทำ “แบบประเมินความพึงพอใจการจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12” ของสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ทางทีมงานขอขอบพระคุณที่สละเวลาตอบแบบประเมินด้วยนะคะ