ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ร่วมทำ “แบบประเมินความพึงพอใจการจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12”

ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ …

ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ร่วมทำ “แบบประเมินความพึงพอใจการจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12” Read More »

พิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ “ทิศทางการพัฒนาสุขภาพช่องปากประชาชน” โดย นพ.สุเทพ เพชรมาก

 วันที่ 2 มีนาคม 2566 : พิธีเป …

พิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ “ทิศทางการพัฒนาสุขภาพช่องปากประชาชน” โดย นพ.สุเทพ เพชรมาก Read More »

ภาพงานประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ณ พัทยา ชลบุรี วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566

 งานประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบ …

ภาพงานประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ณ พัทยา ชลบุรี วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566 Read More »

ดาวน์โหลดภาพการประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลครั้งที่ 12

ภาพความประทับใจในการประชุมวิชา …

ดาวน์โหลดภาพการประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลครั้งที่ 12 Read More »

ตรวจสอบรายชื่อ ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

https://docs.google.com/spread …

ตรวจสอบรายชื่อ ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 Read More »

ขอเชิญร่วมคัดเลือก “ทันตาภิบาลดีเด่น ระดับประเทศ” ประจำปี ๒๕๖๕

ขอเชิญร่วมคัดเลือก “ทันต …

ขอเชิญร่วมคัดเลือก “ทันตาภิบาลดีเด่น ระดับประเทศ” ประจำปี ๒๕๖๕ Read More »